Y Rhaglen

Mae Côd Cenhedlaeth yn annerch diffyg sgiliau mewn cyfrifiadureg ymhlith pobl ifanc, gan eu galluogi i ddod yn grewyr digidol mewn cymdeithas fyd-eang sy’n newid o hyd.

Mae Côd Cenhedlaeth yn annerch diffyg sgiliau mewn cyfrifiadureg ymhlith pobl ifanc, gan eu galluogi i ddod yn grewyr digidol mewn cymdeithas fyd-eang sy’n newid o hyd. Mewn partneriaeth â Microsoft, mae UK Youth yn datblygu sgiliau gweithwyr ieuenctid ac yn adeiladu gallu’r sector ieuenctid i gyflwyno gweithgarwch codio anffurfiol i bobl ifanc. Mae Pencampwyr Côd 16-25 oed wedi’u hysbrydoli i arwain a chyflwyno gweithgareddau codio i bobl ifanc 11-19 oed yn eu hardal. Gall Bencampwyr Côd greu eu rhaglen godio eu hunain, sy’n berthnasol i fuddiannau pobl ifanc yn eu cymuned, boed hynny’n chwaraeon, ffasiwn neu gofod. Bydd yna BBC micro:bits i’r cyfranogwyr i greu yn greadigol gyda chod, gan ddangos dros 11,000 o bobl ifanc 11-19 oed ledled y DU y gall unrhyw un godio a chael hwyl ar yr un pryd. Mae cwricwlwm Côd Cenhedlaeth yn dangos codio drwy themâu y mae pobl ifanc â diddordeb ynddynt ac yn gyffrous iddynt er mwyn helpu i ddod â chodio yn fyw i’r rhai na fyddai fel arfer yn ymgysylltu â hwy. Mae’r cwricwlwm yn dod â gweithgareddau all-lein ac ar-lein ynghyd, gan ganiatáu i bobl ifanc fod yn greadigol a chael hwyl wrth ddatblygu eu medrau meddwl cyfrifiadurol a manteisio ar y cyfleoedd mewn byd sy’n dod yn ddigidol. Gan ddefnyddio’r platfform hwn, mae pobl ifanc yn creu eu proffiliau unigol eu hunain i gael mynediad at weithgareddau’r cwricwlwm yn ogystal â chadw golwg a rhannu eu creadigaeth. Gan ddatblygu sgiliau newydd a sbarduno diddordeb mewn codio, mae Cod Cenhedlaeth 2.0 yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu meddylfryd cyfrifiadurol, sgiliau medrus sy’n amhrisiadwy i ddatrys problemau ym mron unrhyw ddisgyblaeth ym myd y byd sy’n cael ei yrru heddiw. Gall Bencampwyr Côd greu eu rhaglen godio eu hunain, sy’n berthnasol i fuddiannau pobl ifanc yn eu cymuned, boed hynny’n chwaraeon, ffasiwn neu gofod. Bydd yna BBC micro:bits i’r cyfranogwyr i greu yn greadigol gyda chod, gan ddangos dros 11,000 o bobl ifanc 11-19 oed ledled y DU y gall unrhyw un godio a chael hwyl ar yr un pryd.

Mae cwricwlwm Côd Cenhedlaeth yn dangos codio drwy themâu y mae pobl ifanc â diddordeb ynddynt ac yn gyffrous iddynt er mwyn helpu i ddod â chodio yn fyw i’r rhai na fyddai fel arfer yn ymgysylltu â hwy. Mae’r cwricwlwm yn dod â gweithgareddau all-lein ac ar-lein ynghyd, gan ganiatáu i bobl ifanc fod yn greadigol a chael hwyl wrth ddatblygu eu medrau meddwl cyfrifiadurol a manteisio ar y cyfleoedd mewn byd sy’n dod yn ddigidol. Gan ddefnyddio’r platfform hwn, mae pobl ifanc yn creu eu proffiliau unigol eu hunain i gael mynediad at weithgareddau’r cwricwlwm yn ogystal â chadw golwg a rhannu eu creadigaeth.

Gan ddatblygu sgiliau newydd a sbarduno diddordeb mewn codio, mae Cod Cenhedlaeth 2.0 yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu meddylfryd cyfrifiadurol, sgiliau medrus sy’n amhrisiadwy i ddatrys problemau ym mron unrhyw ddisgyblaeth ym myd y byd sy’n cael ei yrru heddiw.